Styrelseordförande

Ali Karimi

Tel:  +46 (0) 13 327 24 03 
Fax: +46 (0) 13 10 60 15
Mobil: +46 (0)709 14 67 34 
E-mail:

Verkställande Direktör

Johan Axelsson

Tel:  +46 (0) 13 327 24 04 
Fax: +46 (0) 13 10 60 15
Mobil: +46 (0)705 90 45 60 

 

Marknadschef

Thomas Axelsson

Tel:  +46 (0) 13 327 24 01
Fax: +46 (0) 13 10 60 15
Mobil: +46 (0)705 50 36 17 

 

Controller

Sofia Karimi

Tel:  +46 (0) 13 327 24 05
Fax: +46 (0) 13 10 60 15
Mobil: +46 (0)705 61 56 29