Vi tackar alla som kom å firade BTT’s 35

årsdag i Pars plåtgruppen den 16:e September

www.pars.se