Ni följer enklast Pars Plåtgruppen via vår hemsida (pars.se) eller via sociala medier såsom

Facebook  

 LinkedIn 

  YouTube

Vi hoppas ni på detta sätt skall finna det informativt och enkelt att följa oss i vår ständiga utveckling.

Med vänlig hälsning

Pars Plåtgruppen AB