Alfta Component AB

ACAB är en leverantör som i huvudsak tillverkar medeltunga och tunga komplexa, mekaniska konstruktioner. Tyngdpunkten hos ACAB ligger på avancerad svetsning manuellt och i robot samt avancerad bearbetning i moderna fleroperationsmaskiner.

Våra medarbetare har hög kompetens, inte minst inom bearbetnings och svetsområdet. Vi tillhandahåller idag komplett tillverkning utav artiklar från skärning till färdig ytbehandlat och monterat.

Vårt mål är alltid att jobba med den senaste tekniken och vi utbildar alltid vår personal i att utnyttja denna och på det sättet tillfredsställer vi kunden både kvalitetsmässigt och prismässigt. Automatiseringen tillsammans med vår lagerhållning utav halvfabrikat ger korta ledtider och större flexibilitet.

För att säkerställa kvalitet samt erbjuda rationella arbetsmetoder och korta ledtider, söker vi alltid ett samarbetsförhållande med kunden. Som samarbetspartners kommer vi att optimera kundens konstruktioner och därmed erbjuda bra prisnivåer samt ledtider.

Vid ett samarbete med ACAB skall kunden alltid känna sig trygg med leveranser och kvalitet. Vi ställer dock krav på att kunden ger oss möjligheten att delta tekniskt i konstruktioner för att alltid rationalisera och kunna ge bättre pris, ledtid samt kvalitet.

ACABs organisation är alltid flexibel då det gäller större projekt och vi ser det alltid som en utmaning att snabbt kunna ställa om i produktion för att tillfredsställa kunden.