Koordinatmätning

NDI Optotrak lasermätning, mätstation i eget tempererat rum.