Tjänster

Varje företag inom Parsgruppen har sin nisch, vilket gör att vi kan erbjuda tillverkning av avancerade plåtprodukter inom många olika områden. Från små, kompakta enheter till tunga maskinkomponenter. Tillsammans blir företagen i gruppen en stor och stabil plåtleverantör, och det vet vi är en trygghet för våra kunder.

Vi kan erbjuda flera olika tjänster och även helhetslösningar som bland annat innebär att vi är med redan i konstruktionsfasen för att optimera produktionslösningen så att resultatet blir så kostnadseffektivt som möjligt.

Video om Pars Gruppen AB