Miljö

För dig som kund innebär vårt miljö- och kvalitetsarbete att du alltid kan vara säker på att du gör ett val som är bra för miljön när du väljer oss. Vårt mål är att på ett långsiktigt sätt utveckla en metod att arbeta som tar hänsyn till miljön. Detta arbete är något vi på Parsgruppen jobbar med kontinuerligt och vi ställer höga krav på oss själva gällande bland annat rutiner och kontroller.

Källsortering och effektiv användning av material och energibesparingar är exempel på sådant vi jobbar med i vår organisation. Vi nöjer oss inte med att vara certifierade enligt ISO 14001 utan vi vill vidareutveckla vår verksamhet mot en ännu grönare och mer hållbar framtid.