Hållbarhet

Klimat

Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att kunna uppfylla Parisavtalets klimatmål och Parsgruppens hållbarhetsambitioner. En av de viktigaste sakerna vi kan göra är att minska våra industriella utsläpp. En utveckling av lösningar som minskar koldioxidavtrycket har därför högsta prioritet i vår hållbarhetsstrategi.

De viktigaste fokusområdena för att minska klimatavtrycket inom vår verksamhet är energianvändning, avfall och kemikalier.        

Vårt mål är att årligen minska energianvändningen med 5%. Vi följer upp vår totala energianvändning månatligen samt mäter elförbrukningen på våra mest elintensiva maskiner i realtid, detta för att säkerställa att vi åtgärdar de stora energiförbrukarna.

Vi arbetar även med att få in mer höghållfast material i våra produkter vilket medför både längre livslängd för produkten men även en lättare konstruktion som i sin tur minskar bränsleförbrukningen för maskinen som produkten tillhör. Vårt varumärke Eco-line grävskopor är ett exempel på detta, en 750 liters ECO-Line grävskopa väger ca 95 kg mindre än standard grävskoporna.

 

Resurser

Vår planets resurser är begränsade. Vår ambition är att föregå med gott exempel. Cirkulariteten utgör en viktig faktor i en stor del av vårt arbete med förbättrad resurseffektivitet.

Vi återvinner allt vårt restavfall och tar tillvara på spillvärme från våra maskiner för uppvärmning av våra lokaler. Att ständigt arbeta för ett ökat plåtutnyttjande i våra skärmaskiner är an annan viktig del i vår strävan att bli mer cirkulära.

 

Människor

Säkerhet

Säkerheten har alltid högsta prioritet i allt vi gör. Vi har en vision om noll olyckor på våra arbetsplatser och med våra produkter. Vi tror att arbetsplatsolyckor, tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar kan förhindras för att minimera både fysiska och psykiska risker. 

Ledarskap

Vårt ledarskap bygger på omsorgen om andra, en osjälvisk vilja för bra samarbete utifrån målen att leverera, förbättra och lära. Våra ledares viktigaste uppgift är att stärka medarbetarens förutsättningar, förmåga och attityd.

Utnyttja vår fulla potential

Vår övergripande ambition är att ta till vara potentialen hos varje anställd och använda våra individuella och kollektiva styrkor för att driva vår nuvarande verksamhet och omvandlas på ett sätt som passar morgondagens affärsbehov. Vi kompetensutvecklar vår personal och uppmuntrar till att prova på nya arbetsuppgifter. 

Mångfald och inkludering

Vi vet att en inkluderande arbetsmiljö frigör den dolda potentialen hos vår personal och mångfald främjar ökade prestationer genom att berika vår kreativitet, bli mer innovativa och förbättra vårt beslutsfattande. Vi har alla olika bakgrunder och erfarenheter som kan ge värdefulla och unika perspektiv.