Svetsning

Vi har stor kapacitet inom både  Mig/Mag  manuell svetsning och  robotsvetsning med lägeställare.

Vi har 12 svetsrobotar med olika storlekar och prestanda på de olika fabrikerna.

Certifierad OFP-personal för svetskontroll Nivå 2 för metoderna MT, Magnetpulverprovning samt UT, Ultraljudsprovning. 

Se tjänster på respektive bolag.