BTT Plåt AB

Vi på BTT Plåt AB tillverkar och bearbetar kvalitetsdetaljer i tunn- och mediumplåt. Vi är ett företag som hela tiden strävar efter att ligga längst fram i utvecklingen och det uppnår vi genom att hela tiden utbilda vår personal och investera i vår maskinutrustning. Detta säkerställer att vi hela tiden erbjuder dig som kund den högsta kvaliteten på våra produkter.

För att få den optimala produktionsanpassningen kommer vi gärna in så tidigt i processen som möjligt för att då kunna delge våra tankar kring hur produkten på effektivaste sätt kan produceras. Vi tar sedan fram prototyper som godkänns innan serieproduktionen sätter igång på allvar. Vi hanterar långa och korta produktionsserier med maximal kostnadseffektivitet, rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet.

När du samarbetar med oss kan du vara säker på att du får en erfaren och kompetent partner som kan erbjuda helhetslösningar med hög kvalitet och leverera på utsatt tid.