Miljö

Vi på BTT Plåt AB tycker att miljön är viktig. Vi tar hänsyn till produktens miljöpåverkan vid inköp och vill att våra samarbetspartners ska dela vår miljösyn. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa vår verkstad. Återanvändning och återvinning är viktigt för oss och vi tar t.ex. vara på värmen som kommer från kompressorer för att värma lokalen samt att vi återanvänder pulverfärgen i lackeringen.

Hela företaget är engagerade och införstådda med vårt övergripande miljöarbete. Det viktigaste för oss är att det ska vara enkelt att arbeta med miljö, vi vill förändra alla rutiner till att bli ännu mer miljöanpassade. I vår verkstadshandbok finns all information om hur våra anställda ska hantera olika situationer som kan uppstå ur miljösynpunkt och detta är ett av de sätt vi har gjort det enkelt att arbeta med miljön i sinnet.

För att leva upp till den miljöstandard som vi vill ha ska vi bland annat:

  • upprätta, följa upp och redovisa lämpliga miljömål för verksamheten
  • välja leverantörer som delar vår miljösyn
  • förmedla och utveckla vårt miljötänkande både internt och externt

Vi är certifierade i enlighet med SS-EN ISO 14001.