Kvalitet

Vi vill alltid erbjuda den bästa kvaliteten på våra produkter. Förebyggande arbete är viktigt för oss samt att alla har rätt kunskap och information för att förbättra sitt arbete. Löpande i tillverkningsprocessen görs avancerade kontroller för att säkerställa kvaliteten. Dessa kontroller görs på samtliga produktionsserier för att bibehålla en jämn och hög kvalitet.

Några av de punkter som satts upp inom organisationen för att vi ska kunna leva upp till de krav vi själva och våra kunder ställer på oss är:

  • att inte acceptera att några felaktigheter förs vidare till nästa steg i processen
  • att leverera rätt produkt i rätt tid
  • att fortlöpande förbättra våra metoder och system

Vi är certifierade med SS-EN ISO 9001.