Kvalitet

Vi vill alltid erbjuda dig som kund den bästa produktionsmöjligheten vilken resulterar i kvalitetsprodukter certifierade enligt ISO 9001. För att kunna göra detta arbetar vi hela tiden med kontroller och uppföljning i produktionskedjan för att kunna utveckla vår tillverkning..

 • Vi jobbar mycket inom processtyrning och ser det som mycket viktigt med tydliga instruktioner vid respektive operation. Produktrevisioner utförs löpande och ligger som grund för ständiga förbättringar.

  Vi har en gedigen uppstyrning gällande svetsning. Tillsynen vid svetsning sker utav IWS – examinerad svetsansvarig. Tyngdpunkten i svetsningen är dokumenterad via WPS. Kritiska artiklar kontrolleras utav egen examinerad OFP – personal.

 • Vi har idag:
  • En person med VT -certifikat nivå 2. (Visuell kontroll)
  • Två personer med MT-certifikat nivå 2. (Magnetpulverprovning)
  • En person med UT – certifikat nivå 2. (Ultraljudsprovning)

Vår strategi för att leva upp till den höga kvalitetsstandard som vi ställer på oss själva är:

 • ett nollfels-tänk
 • en målstyrd verksamhet

Välj ett av våra företag för att se mer specifikt hur de arbetar med kvalitet på just det företaget.