Kvalitet

På Pars gruppen sätter vi alltid kvaliteten först och vår ledstjärna är att alltid uppfylla kundens önskemål om produktkvalitet och leveranskvalitet. Vi jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att så tidigt som möjligt förhindra eventuella felkällor. Vi vill tillsammans med våra kunder skapa det samarbete och vare den partner som med kompetens, erfarenhet och yrkesskicklighet bidrar till den bästa totalekonomin.

Vi jobbar med processtyrning och ser det som mycket viktigt med tydliga instruktioner, hjälpmedel och har väl anpassade stationer för respektive operation.

Vi är idag certifierade enligt  ISO 9001:2015 ISO 14001 ISO 3834-2.