Välkommen till Pars Plåtgruppen AB

Redan 1985 lades grunden till vad som idag heter Pars Plåtgruppen, då hette det BTT Plåt AB och fanns beläget i Emmaboda i Småland.

Idag består Pars Plåtgruppen av fyra företag och hela tiden utvecklas gruppen på ett målmedvetet sätt.

Från idé till färdig produkt