Miljö

På ACAB bedriver vi ett aktivt miljöarbete för att göra det så bra för anställda och omvärlden som möjligt. Vi arbetar hela tiden med att miljöanpassa vår verkstad samt våra kontor. Vi källsorterar och deklarerar allt vi använder i vår produktion. Nyligen installerades ett ventilationssystem som tar reda på värmen från svetsning genom att cirkulera runt luften genom ett antal filter, ren återanvändning. Vi kräver alltid att våra underleverantörer lever upp till samma miljömål som vi har på ACAB.

Alla funktioner från verkstad till högsta ledning är införstådda i vårt aktiva miljöarbete. Vi jobbar helt enligt riktlinjerna i SS-EN ISO 14001:2004 och avser att certifiera företaget i den närmaste framtiden.

För att leva upp till den miljöstandard som ACAB vill ha, ska vi bland annat:

  • Upprätta, följa upp och redovisa lämpliga miljömål för verksamheten.
  • Välja leverantörer som delar vår miljösyn och krav.
  • Förmedla och utveckla vårt miljötänkande både internt och externt

Miljöpolicy