Kvalitet

På ACAB sätter vi alltid kvaliteten först och vår ledstjärna är att alltid uppfylla kundens önskemål om produktkvalitet samt leveranskvalitet. Vi jobbar kontinuerligt med förebyggande arbete för att så tidigt som möjligt förhindra eventuella felkällor.

Förstabitskontroll samt löpande kontroll är för oss en självklarhet och alla på ACAB utbildas inom detta. Samtliga anställda på ACAB utbildas i att spärra felaktiga artiklar i produktion, detta för att hindra artiklar att gå vidare. I och med detta kontaktas kvalitetsfunktioner och mätteknik för utredning.

Vi jobbar mycket inom processtyrning och ser det som mycket viktigt med tydliga instruktioner vid respektive operation. Produktrevisioner utförs löpande och ligger som grund för ständiga förbättringar.

Vi har en gedigen uppstyrning gällande svetsning. Tillsynen vid svetsning sker utav IWS – examinerad svetsansvarig. Tyngdpunkten i svetsningen är dokumenterad via WPS. Kritiska artiklar kontrolleras utav egen examinerad OFP – personal. Vi har idag:

  • Två personer med VT -certifikat nivå 2. (Visuell kontroll)
  • En person med MT-certifikat nivå 2. (Magnetpulverprovning)
  • En (extern) person med UT – certifikat nivå 2. (Ultraljudsprovning)

Vi är idag certifierade enligt  ISO 9001:2015.

Vi är svetscertifierade enligt ISO 3834-2.

Kvalitetpolicy